Skandro logo 1987

Översikt Skandro Pallkragar

Nedan finner du en översikt av våra pallkragar. Följande är utmärkande för våra nya pallkragar:

 • Egen tillverkning sedan 1994.
 • Effektiv produktion med kapacitet på mer än 7000 pallkragar per skift.
 • Noggranna kvalitetskontroller för att uppfylla de högsta branschstandarderna.
 • Värmebehandling enligt ISPM15-standarden för alla pallkragar och möjlighet till FSC®-märkning.
Pallkragens historia

Historien om pallkragen, även känd som pallkrage eller pallram, är intimt förknippad med logistikens och transportbehoven som har utvecklats över tid. Här är en sammanfattning av dess historia:

 1.  Tidiga transportbehov
  Behovet av att transportera och hantera varor på ett effektivt sätt har funnits i århundraden. Från enkla pallar och lådor till mer komplexa system, har människor sökt efter sätt att göra transporten smidigare och mer effektiv.
 2. Ursprunget till pallkragen
  Den moderna pallkragen, i sin nuvarande form, är en svensk uppfinning som ursprungligen utvecklades av svensk industri under 50- och 60-talen.
 3. Industriell utveckling
  Under efterkrigstiden och framåt, med den ökade industrialiseringen och tillväxten av transport- och logistiksektorn, ökade behovet av effektiva lasthanteringsenheter. Pallkragen erbjöd en enkel och flexibel lösning för att säkert hålla gods på plats under transport, vilket minskade skador och förenklade hanteringen.
 4. Standardisering
  En viktig del av pallkragens framgång var standardiseringen av dess storlek och design. Genom att skapa en enhetlig specifikation för pallkragen kunde företag och logistikpartners enkelt integrera dem i sina befintliga system. Det blev allmänt accepterat att betala för emballaget som ankom med gods och som man sedan själv använde när man skickade vidare sitt eget gods.
 5. Mångsidighet och anpassning
  Pallkragens popularitet ökade tack vare dess mångsidighet och möjlighet att anpassa sig till olika storlekar och former av last. Den kunde också lätt staplas för att maximera utrymmet i lastfordon och lagerutrymmen. Lock började användas för att skydda godset och även mellanlägg inuti pallkragen.
 6. Nutid och framtid
  Idag används pallkragen över hela världen inom olika branscher, från livsmedelsdistribution till detaljhandel och industriell tillverkning. På senare år har den även blivit populär att odla i. Dess användning fortsätter att vara en integrerad del av modern logistik och transport, och det är troligt att dess design och funktioner kommer att fortsätta att användas för att möta de föränderliga behoven inom global handel och distribution.

  Fördelar med pallkragar

  • Ekonomi
   Endast trä och järn används vid tillverkning. Det ger en mycket prisvärd produkt. Pallkragar cirkulerar mellan olika företag och används flera gånger. Om rätt beslag används, virket har rätt tjocklek och är av god kvalitet kan livslängden bli 15 år. Det optimala är att mottagaren av pallkragarna använder dem för egna transporter. Om så inte är fallet kan de fällas ihop, läggas i stort antal på en pall och återsändas till avsändaren. Låg volym ger billig returfrakt.Genom att välja hel eller halv pall och endast så många kragar som krävs, uppnås god transportekonomi då man inte använder mer emballage än nödvändigt.
  • Transportskydd och ergonomi
   Genom sin konstruktion med 19,5-20 mm tjockt trä och järnbeslag blir emballaget starkt och tätt. Innehållet skyddas och hålls på plats. Pallkragen är en relativt lätt förpackning i jämförelse med tex. järnburar eller andra behållare. Pallkragar fungerar ergonomiskt bra vid i och urlastning av detaljer, då höjden ändras i takt med behovet.
  • Miljö
   Ingående material är miljövänliga och tär mycket lite på naturresurserna då kragarna används under många år. En uttjänt pallkrage kan dessutom dels upp i sina beståndsdelar och eldas upp resp. smältas ner. Genom att pallar med kragar kan staplas på varandra kan lastutrymmet på lastbilarna utnyttjas effektivt. Det går också snabbt att lasta.Den låga vikten och att kragarna vid retur kan fällas ihop gör transporter effektiva och minskar därmed bränsleförbrukningen på de transportmedel som används.
  • Lagerhantering
   Samma emballage kan användas från det att avsändaren packat varorna, under transporten, på lagret och ut till slutförbrukare. Det gör att hanteringen blir effektiv, säker och minskar risken för skador och svinn.

    Ny pallkrage 1200×800 mm

    Ny pallkrage 600×800 mm

    Ny pallkrage övriga storlekar

    Ny pallkrage med tryck

    Beg. pallkrage 1200×800 mm

    Beg. pallkrage 600×800 mm

    Beg. pallkrage övriga storlekar

    Ny odlingskrage