Skandro logo 1987

Översikt Skandro Lastpallar

Nedan finner du en översikt av våra lastpallar. Följande är utmärkande för våra nya lastpallar:

  • Egen tillverkning av pallar sedan 2019.
  • Noggranna kvalitetskontroller för att uppfylla de högsta branschstandarderna.
  • Värmebehandling enligt ISPM15-standarden.
  • Möjlighet till FSC®-märkning.
EUR-pallens historia

En uppfinning från andra världskriget

Trälastpallen utvecklades av en amerikansk trossofficer under andra världskriget och kom till Europa i samband med invasionen av Normandie.

Pallarna användes för att transportera material och förnödenheter och hade dimensionerna 32 x 48 tum (813 x 1219 mm) samt 40 x 80 tum (1016 x 2032 mm).

Vid krigets slut lämnade de allierade trupperna hundratusentals pallar efter sig i Europa. Järnvägsförvaltningarna i de flesta europeiska länder insåg betydelsen av att använda pallar och truckar för att få en rationell hantering av gods. UIC, Internationella Järnvägsunionen, standardiserade därför dimensionerna hos pallarna som de allierade efterlämnat.

Den mindre pallen, som ansågs mest lämpad för distribution av dagligvaror, blev EUR-pallen. I Sverige kallas den ofta för SIS-pallen eller SJ-pallen. I samband med en revidering av standarden på 1970-talet fastställdes EUR-pallens dimensioner till 800 x 1200 mm.

I dagens miljömedvetna samhälle kan vi väl knappast tänka oss en bättre och mer praktisk lastbärare än en returpall i trä, eller hur?

Ny EUR-pall 1200×800 mm

Beg EUR-pall Klass 1 – 1200×800 mm

Beg EUR-pall Klass 2 – 1200×800 mm

Beg EUR-pall Klass 3 – 1200×800 mm

Beg. EUR-pall Klass 4 / B-pall – 1200×800 mm

Beg. industripall – 1200×800 mm

Ny halvpall 600x800x19 mm tätt däck 4 kloss

Ny halvpall 600x800x19 mm tätt däck 6 kloss

Ny halvpall 600x800x19 mm glest däck 6 kloss

Beg. halvpall 600x800x19-22 mm tätt däck

Ny engångspall 16 mm virke 1200×800 mm

Beg. engångspall 16 mm virke 1200×800 mm

Ny engångspall 16 mm virke 600×800 mm

Beg. engångspall 16 mm virke 600×800 mm

Ny engångspall 16 mm virke 1400×800 mm

Ny engångspall 16 mm virke 1500×800 mm

Ny engångspall 16 mm virke 1600×800 mm

Beg. engångspall 16 mm virke 600×800 mm

Ny engångspall 16 mm virke 1400×800 mm

Ny industripall 19 mm virke 1500×800 mm

Ny industripall 19 mm virke 1800×800 mm

Ny industripall 19 mm virke 2000×800 mm

Ny industripall 19 mm virke 2400×800 mm

Ny industripall 19 mm virke 2500×800 mm

Beg. lastpall CP1 – 1200×1000 mm

Beg. lastpall CP2 – 1200×800 mm

Beg. lastpall CP3 – 1140×1140 mm

Beg. lastpall CP4 – 1100×1300 mm

Beg. lastpall CP5 – 760×1140 mm

Beg. lastpall CP6 – 1200×1000 mm

Beg. lastpall CP7 – 1300×1100 mm

Beg. lastpall CP8 – 1140×1140 mm

Beg. lastpall CP9 – 1140×1140 mm

Nya måttanpassade specialpall

Regelpall