Skandro logo 1987

Regelpall

Nya specialpall

Regelpall

Nya regelpall

Med vår effektiva pallspikningsrobot kan vi effektivt tillverka lastpallar upp till 2500 mm långa och 1500 mm breda. Vi har även annan utrustning för att tillverka lastpallar ända upp till 3300 mm.

Tvåvägspallar eller regelpall – lastpall som hanteras från två håll.

I Sverige står regelpallarna för en mindre del av lastpallantalet och tillverkningen av regelpall har därför inte automatiserats i samma omfattning som för klosspallen. Regelpallen är vanligen längre och kraftigare och avser gods som ändå av andra skäl inte kan hanteras från kortsidan. Antalet komponenter i regelpallen är färre än i klosspallen. Regelpallsutformning används ibland på små enkla pallar som för exempelvis display i butik, men normalt handlar det om kraftigare lastpall eller längre lastpallar för olika stålprodukter.

 

Art. nr:
Storlek:
Tjocklek på virket:
Värmebehandling / ISPM15:
Ja
Övrigt: