Skandro logo 1987

EUR-PALL | Skandro

Svensk kvalitet sedan 1987

NY EUR-PALL

Vi lagerhåller nya EUR-pallar av högsta kvalitet i vår fabrik i Smålandsstenar. Våra nya EUR-pallar är alltid värmebehandlade.

 

Vikt: 25kg
Storlek: 1200 x 800mm
Tjocklek på virket: 22mm

BEGAGNAD EUR-PALL (livsmedel)

Våra ”livsmedelspallar” eller ”vita pallar” som de ofta kallas är ljusa och rena pallar som inte varit i omlopp länge. Ett ekonomiskt, bra alternativ till nya EUR-pallar.

 

Vikt: 25kg
Storlek: 1200 x 800mm
Tjocklek på virket: 22mm

BEGAGNAD HT-MÄRKT EUR-PALL

Värmebehandlade (HT = Heat Treated) pallar är ett krav för de som exporterar till t.ex. Norge, Kina och Nordamerika. Vi erbjuder begagnade värmebehandlade EUR-pallar. Mer info om reglerna finns på Jordbruksverkets hemsida. Vi kan även legotorka era pallar och träemballage i vår egen godkända värmebehandlingstork.

 

Vikt: 25kg
Storlek: 1200 x 800mm
Tjocklek på virket: 22mm

BEGAGNAD EUR-PALL

Godkänd EUR-pall.

 

Vikt: 25kg
Storlek: 1200 x 800mm
Tjocklek på virket: 22mm

B-PALL

Denna pall är en f.d. EUR-pall, ofta lite mörkare men med samma dimensioner och uppbyggnad som EUR-pallen. Ett ekonomiskt val när man inte kräver EUR-pall.

 

Vikt: 25kg
Storlek: 1200 x 800mm
Tjocklek på virket: 22mm

BEGAGNAD INDUSTRIPALL

Denna pall har något mindre virkesdimensioner än B-pallen:

 

Vikt: 18kg
Storlek: 1200 x 800mm
Tjocklek på virket: 18-22mm